FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/07/2020 - 10:59

घाँसको वीउका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 12:29 PDF icon घाँसको वीउका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सुचना.pdf

औषधि खरिद को शिलबन्दी वोलपत्र

७७/७८ 11/30/2020 - 11:19 PDF icon औषधि खरिद को शिलबन्दी वोलपत्र.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 11/11/2020 - 13:11 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धि सूचना_tender_1_2.pdf

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 10/05/2020 - 13:09 PDF icon notice.pdf

शिलबन्दि दरभाव पत्र आहवानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 09/29/2020 - 15:26

शिलबन्दि प्रशताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना

७७/७८ 09/18/2020 - 14:36

शिलबन्दि प्रशताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 09/09/2020 - 17:34 PDF icon notice2.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र रद्द सम्बन्धमा

७६/७७ 07/10/2020 - 12:35 PDF icon short notice.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना, स्यानेटरी प्याड

७६/७७ 06/11/2020 - 11:29 PDF icon barju Notic sanetarypad.pdf

Pages