FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना, स्यानेटरी प्याड

७६/७७ 06/11/2020 - 11:29 PDF icon barju Notic sanetarypad.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना, स्यानेटरी प्याड

७६/७७ 06/11/2020 - 11:29 PDF icon barju Notic sanetarypad.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना, स्यानेटरी प्याड

७६/७७ 06/11/2020 - 11:28 PDF icon barju Notic sanetarypad.pdf

सूचि दर्ता गर्न आउने सम्धन्धमा

७६/७७ 06/08/2020 - 18:44

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का न‌ं. १३ र १४

७६/७७ 05/31/2020 - 18:03 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का न‌ं. १३ र १४

शिलबन्दी दरभाउपत्र दाेस्राे पटककाे सूचना ठेक्का न‌‍‍. १६ र २१

७६/७७ 05/31/2020 - 18:00 PDF icon बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का न‌‍‍. १६ र २१

शिलबन्दी दरभाउपत्र दाेस्राे पटककाे सूचना ठेक्का न‌‍‍. १५, १७, १८ र २०

७६/७७ 05/31/2020 - 17:47 PDF icon बाेलपत्र सम्बन्धि दाेस्राे पटककाे सूचना ठेक्का न‌‍‍. १५, १७, १८ र २०

ठेक्का नं‍. ६ आश्य पत्र (Retender)

७६/७७ 05/18/2020 - 11:43 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धि सूचना .pdf

सूचना

७६/७७ 05/08/2020 - 11:24 PDF icon short notice.pdf

Re-Tender notice

७६/७७ 03/17/2020 - 17:06

Pages