FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आत्मनिर्भर स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन २०८०, ८०-८१ 04/15/2024 - 15:00 PDF icon आत्मनिर्भर स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन २०८०,.pdf
गोठ सुधार अनुदान कार्यविधि ८०-८१ 03/28/2024 - 11:16 PDF icon गोठ सुधार अनुदान कार्यविधि.pdf
विपन्न तथा गरिबलाई बाख्रा वितरण कार्यविधि ८०-८१ 03/28/2024 - 11:14 PDF icon विपन्न तथा गरिबलाई बाख्रा वितरण कार्यविधि.pdf
महिला उधमिलाई बाख्रा वितरण कार्यविधि ८०-८१ 03/28/2024 - 11:12 PDF icon महिला उधमिलाई बाख्रा वितरण कार्यविधि.pdf
बालिका तथा समावेशी शिक्षा सन्जाल गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०-८१ 01/04/2024 - 15:26 PDF icon शिक्षा तथा समावेशी सन्जाल गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
नगर प्रहरी राजपत्र ८०-८१ 09/15/2023 - 19:00 PDF icon राजपत्र pdf नगर प्रहरी.pdf
स्वंयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 09/08/2023 - 20:03 PDF icon स्वंयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
विनियोजन ऐन ८०-८१ 08/06/2023 - 11:25 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन ८०-८१ 08/06/2023 - 11:25 PDF icon आर्थिक ऐन राजपत्र.pdf
भूमीको वर्गिकरण सम्वन्धि राजपत्र ८०-८१ 07/26/2023 - 16:42 PDF icon भूमीको वर्गिकरण सम्वन्धि राजपत्र.pdf

Pages