FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर प्रहरी राजपत्र ८०-८१ 09/15/2023 - 19:00 PDF icon राजपत्र pdf नगर प्रहरी.pdf
स्वंयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 09/08/2023 - 20:03 PDF icon स्वंयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
विनियोजन ऐन ८०-८१ 08/06/2023 - 11:25 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन ८०-८१ 08/06/2023 - 11:25 PDF icon आर्थिक ऐन राजपत्र.pdf
भूमीको वर्गिकरण सम्वन्धि राजपत्र ८०-८१ 07/26/2023 - 16:42 PDF icon भूमीको वर्गिकरण सम्वन्धि राजपत्र.pdf
राजपत्र, बर्जु गाउँपालिकाको कर्मचारी तह बृद्धि/कायम गर्ने सम्वन्धमा जारी गरिएको कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/14/2023 - 14:42 PDF icon तहवृद्दि सम्वन्धि कार्यविधि final.pdf
बर्जु गाउँपालिकाको कर्मचारी तलब बृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ७९-८० 06/09/2023 - 04:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिकाको कर्मचारी तलब बृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०८०.pdf
जेष्ठ नागरिक कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 14:33 PDF icon जेष्ठ नागरिक कार्यविधि २०७९.pdf
बर्जु गाउँपालिका खेलकुद विकास ऐन,२०७९ ७९-८० 01/29/2023 - 14:56 PDF icon बर्जु गाउँपालिका खेलकुद विकास ऐन ,२०७९ फाइनल .pdf
बर्जु गाउँपालिका शिक्षा ऐन,२०७९ ७९-८० 01/29/2023 - 14:55 PDF icon बर्जु गाउँपालिका शिक्षा ऐन ,२०७९ pdf.pdf

Pages