FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/18/2019 - 14:44 PDF icon barju tender notice 17-18 .pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का न‌‍‍. १६

७५/७६ 04/04/2019 - 16:40 PDF icon barju tender notice 16.pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/31/2019 - 13:35 PDF icon Notice-14.pdf, PDF icon Notice-15.pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/29/2019 - 12:51 PDF icon Notice.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७५/७६ 01/21/2019 - 13:02 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धि सूचना 4.pdf

Tender Notice, Tender Number 9 and 10

७५/७६ 01/10/2019 - 16:40 PDF icon Contract no-9 Notice.pdf, PDF icon Contract no-10 Notice.pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/06/2019 - 15:06 PDF icon Tender 8 notice .pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/02/2019 - 14:45 PDF icon Tender notice no 5.pdf, PDF icon Tender notice Tender no 6.pdf

बाेलपत्र वा E-Bidding सम्बन्धि सूचना, ठेक्का न‌‍‍. ४।०७५।०७६

७५/७६ 12/14/2018 - 11:22 PDF icon बाेलपत्र वा E-Bidding सम्बन्धि सूचना, ठेक्का न‌‍‍. ४।०७५।०७६

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 11/28/2018 - 12:35 PDF icon Bidding notice.pdf

Pages