FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/24/2020 - 11:44 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धि सूचना .pdf

ठेक्का न‌‍‍. १०, ११, १२ सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/23/2020 - 13:54

सूचना

७६/७७ 02/16/2020 - 16:14

पुन: बाेल पत्र आवहान गरिएकाे सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/23/2020 - 10:40 PDF icon Tender notice view tower.pdf

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 12/25/2019 - 16:05 PDF icon आशय पत्र सम्बन्धि सूचना - 22-23.pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का न‌‍‍. ०८/०७६/७७

७६/७७ 12/16/2019 - 11:56 PDF icon Tender notice. 08docx.pdf

Tender Notice

७६/७७ 12/03/2019 - 12:11 PDF icon barju tender notice1.pdf

बाेलपत्र सम्बन्धि सूचना ठेक्का न‌‍‍. २५ र २६

७५/७६ 06/12/2019 - 13:53 PDF icon notice combined1.pdf

बर्जु गाउँपालिकाको ठेक्का नं. २५ र २६ सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 06/11/2019 - 13:15

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना, ठेक्का न‌‍‍ . २९

७५/७६ 06/07/2019 - 12:12

Pages