FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सूचना तथा समाचार

कक्षा–८ परीक्षा कार्यक्रम २०७४

पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समितिको पिछडिएको समुदाय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

यस समितिको आ.व.२०७४/०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम तपसिल बमोजिमका २६ जिल्लाका तपसिल बमोजिमका २९ जात / जातिका सामुदायिक / सरकारी शिक्षणसंस्थामा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार छात्र / छात्राहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरिने हुँदा निम्न बमोजिमको छात्रबृत्तिका निम्ति यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले

दस्तावेज: 

Pages