FAQs Complain Problems

" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सर्जमिन दस्तुर

लाग्ने समय: 
सो सर्जमिनको दिन, बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष÷ वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
500
आवश्यक कागजातहरु: 

 निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 अन्य सर्जमिन प्रकृती अनुसारका कागजात