" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

Covid -19 बाट प्रभावित अति विपन्न, ज्याला दारि गरि खाने, दलित जन्ताका नामावलि

COVID - 19 काे LOCKDOWN का कारण जिबिको पार्जन गर्न कठिन भै प्रभावित अति विपन्न, दलित, ज्याला मजदुरी गरि खाने परिवारको सम्बन्धित वडा कार्यालय र वडाको सर्बदलिय समिति बाट प्रमानित भइ आएको घर परिवारको विवरण । यसमा कसैको दाबी बिरोध भए २०७६/१२/२६ गत

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: