" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

गाउँपालिका परिचय

दोवापर यूगको महाभातरतको कथासंगको सन्दर्भ जोडिएको एतिहासिक स्थलको रुपमा रहेको बर्जु तालको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम बर्जु गाउँपालिका रहन गएको हो । एतिहासिक, पर्यटकीय, धार्मिक तथा आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको बर्जुतालको नामबाट नामाकरण गरिएको छ । यस गाँउपालिकामा दन्तकथा अनुसार पहाडबाट निस्केको एक दैता बाँध रहेको छ र त्यही नामको अधारमा एउटा गाँउ पनि दैता र एउटा पोखरी दैतापोखरी रहेको छ ।

Pages