" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: