" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

गांउपालिका कार्यालय भवन निर्माण (टाइ बिम सम्म मात्र)