" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

आशय पत्र सम्बन्धि सूचनाऽ ठेक्का न‌‍‍ २१ र २२