" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सूचना तथा समाचार

प्रधान मन्त्री राेजगारी कार्यक्रम मा आवेदन तथा राेजगारीमा सम्लगनहुन का लागि आ-आफ्ना वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हाेला ।

प्रधान मन्त्री राेजगारी कार्यक्रम मा आवेदन तथा राेजगारीमा सम्लगनहुन का लागि आ-आफ्ना वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हाेला ।

८ औँ कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: 

Pages