" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

सूचना तथा समाचार

सादर निमन्त्रणा

बर्जु गाउँपालिकाको आ.व. २०७५।०७६ को लागि दोस्रो गाउँ सभा वाट पारित एवं स्वीकृत वजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिकीकरण समारोह हुने हुँदा यहाँको गरिमामय उपस्थितीको लागि सादर निमन्त्रणा गर्दछौं ।

Pages