" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

बर्जु गाउँपालिकाको आफ्नो योजनामा वनेको पहिलो कालो पत्रे बर्जु वडा नं. ५ दमाई चोक शान्तिवन हुदै वर्जु वडा नं. ४ सडक खण्ड