" कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्याेग, पर्यटन, पुर्वाधार: सुन्दर, समृद्ध बर्जुकाे अाधार "

बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रथम प६क प्रकाशित मिति २०७५।०१।२८ गते